HÖRNFÄSTE SA150C

E7727912

Hörnfäste med 200 mm rör Ø 60 mm i 5° lutning. 10 mm infästningshål. Fungerar med utanpåliggande kabel och via rörutlopp.Grå
Stål

MÅTTRITNING

E7727912