Riktlinjer för synergonomi

Källa: Myndigheten för Arbetsmiljökunskap https://mynak.se/


LANSERING AV NYA RIKTLINJER

Den 21 september 2021 lanserades de nya riktlinjerna för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen. De nya riktlinjerna grundar sig bland annat på den nya Europastandarden för belysning inomhus, men också på forskning på om belysningens påverkan på människan.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) tog då fram publikationen Riktlinjer för Synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen där Peder Wibom från Cardi Belysning medverkat tillsammans med en grupp forskare och ergonomer som expert på belysningsplanering med arbetet som berör planering av ny-, om och tillbyggnad.

Publikationen innehåller bland annat en kort introduktion till synergonomi, planering av ljus och synergonomi vid ny-, om och tillbyggnad och synergonomi i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns också ett separat avsnitt om flimmer.

I publikationen finns flera användbara verktyg, såsom en sammanställning av de underlag som efterfrågas av ljusdesigner och belysningsplanerare samt en checklista för granskning av ritningsförslag till en belysningsanläggning.

*Riktlinjerna är huvudsakligen utformade för att tillämpas inom företagshälsovården eller av arbetsmiljökonsulter. Även chefer med arbetsmiljöansvar, personer som arbetar med arbetsmiljö- eller personalfrågor och skyddsombud kan använda delar av riktlinjerna. Riktlinjerna kan också vara användbara för arkitekter, belysningskonsulter och ljusdesigner för att möjliggöra ett bra samarbete med företagshälsovården.
https://mynak.se/publikationer/riktlinjer-for-synergonomi-belysning-och-synforhallanden-pa-arbetsplatsen/


Här kan du se webbinariet om belysning och synförhållanden på arbetsplatsen.

Det finns en sammanställning av obesvarade frågor från webbinariet om bland annat flimmer, dygnsrytmsbelysning och utformning av den visuella miljön på Mynaks hemsida.

Ladda ner dokumentet Riktlinjer för synergonomi

Ladda ner mallar och checklistor