Cardi Återbruk- ge din belysningsanläggning nytt liv

Cardi hjälper er att återanvända och uppgradera gamla armaturer  vilket är ett bra sätt att spara på resurser och minska miljöbelastningen. Istället för att slänga bort eller köpa nya armaturer kan vi följa en cirkulär modell där vi återställer och förbättrar de gamla. Detta bidrar till ett mer hållbart och långsiktigt samhälle som värnar om miljön. Det är dock viktigt att ta hänsyn till olika faktorer som påverkar hur miljövänligt eller ekonomiskt det är att återbruka armaturer.

Inventering av befintling belysningsanläggning

Det finns olika alternativ hur man kan uppgradera sin belysningsanläggning. Första steget är alltid att göra en inventering av fastighetens belysning. Finns förutsättningar för återbruk/uppgradering av de befintliga armaturerna?
Förutsättningar kan bero på flera faktorer, är de befintliga armaturerna i gott skick med bra yttre finish, eller har de ett unikt designmässigt eller kulturhistoriskt värde för fastigheten.

Kontakta oss, vi åker gärna ut och hjälper er att göra en bedömning på plats. Vi ser vad som ska behållas av armaturen och vad som ska bytas ut eller tillverkas nytt. Ju bättre beslutsunderlag vi kan få, desto lättare kan vi kan avgöra om återbruk är att rekommendera, eller om vi kanske ska föreslå en annan lösning, optimalt är det om det går att ta med sig ett prov på den befintliga armaturen som ska uppdateras. 

Utbyteskit till Glob armaturer

Förslag på uppgradering

För att kunna ge ett prisförslag behöver vi även veta vilka egenskaper ni vill att den återbrukade armaturen ska ha. Vilket ljusflöde och färgtemperatur, ska det vara någon styrning av ljuset?  
Vi kommer att utvärdera om din armatur är lämplig för återbruk och ge dig vår rekommendation. Om vi anser att återbruk inte är möjligt, berättar vi varför och föreslår gärna en annan lösning med nya armaturer.

 

Före och efterbild, investering i ny armatur.

När lämpar det sig inte med återbruk/uppgradering

Alla armaturer lämpar sig inte för återbruk. Genom att uppgradera med LED kan det leda till bländande ljus och alltför starka kontraster och göra att hela anläggningen inte lever upp till kraven från Arbetsmiljöverket. En ny belysningslösning med återbrukade armaturer kan vara både effektiv och miljövänlig. Men om det inte är möjligt att skapa en sådan lösning, är det bättre att investera i en ny produkt och återvinna materialet i de gamla armaturerna.
Med en modern LED-armatur av hög kvalitet är energibesparingen så stor att bytet snart betalar sig. Beroende på hur gammal installationen är kan man spara upp till 70 procent på att byta till LED-armaturer och ännu mer genom att använda styrsystem och sensorer.

Test på plats

Vi returnerar sedan armaturen med återbruks-kitet så att armaturen kan testas på plats att den fungerar som den ska och att den lyser som förväntat. Eventuella justeringar görs och när alla är nöjda skapas ett återbruks-kit med reflektorer, LED, kablage och drivdon. Innan leverans görs alltid funktionskontroller.

Testning CE-märkning

Efter att det att vi tagit fram ett återbruks-kit genomför vi tester av den uppdaterade armaturen. Det är därför viktigt att vi har ett prov på den befintliga armaturen så vi kan testa den tillsammans med återbruks-kitet Vi säkerställer att den uppfyller de standarder som gäller i dag så att armaturen blir elsäker och CE-godkänd. 
Läs mer om ombyggnad av armaturer på Elsäkerhetverkets hemsida. 

Hör av er till oss 

Vi har gjort många återbruksprojekt genom åren, både stora och små. Projekten varierar, inget är det andra likt. Vi tar fram återbrukskit både till vår egna armaturer och även andra fabrikats armaturer. Vi arbetar systematiskt och metodiskt för att ge våra kunder bästa möjliga service och vägledning under hela återbruks-projektet. 

Vi har bland annat hjälpt Rusta att återbruka sina armaturer. Rusta hade ett behov av att byta till LED-belysning på sitt huvudkontor. Problemet var att de befintliga armaturerna var integrerade i innertaket. Cardi tog fram en lösning i form av LED-insatser som monterades in i armaturhöljet. En skräddarsydd lösning efter kundens önskemål och förutsättningar. Resultatet blev en uppgraderad belysning som gav bättre ljuskvalitet och halverade energianvändningen.

Läs mer om projektet

Tveka inte att kontakta oss för en bedömning och ett kostnadsförslag för uppgradering av er belysningsanläggning. Nedan ser ni hur de olika stegen kan se ut i ett återbruks-projekt.

Färdiga återbrukskit

Vi har tagit fram färdiga utbyteskit som går att beställa på Enummer till några av våra tidigare storsäljare som var bestyckade med lysrör. alt. kompaktlysrör.

Återbrukskit Nemo

Anpassat för att även passa andra varianter av plafonder på marknaden. Enkelt montage på plats där återbrukskitet fästes med magnet i befintlig stomme. 

Återbrukskit Mirac

Återbrukskitet består av en infällnadsplåt med LED och diffusorfim, monteras i befinlig stomme med magneter. Det dubbelparaboliska bländskyddet behålls.