Toaletter

Toaletter skall vara lätta att hålla fräscha. Bra om armaturen är slagtålig och att verktyg krävs för byte av ljuskälla. Löstagbara lampkupor ska undviks då de kan fyllas med skräp.
På toaletten krävs armatur med rätt IP-klassning.
Rörelsesensorer är ett bra sätt att minska energianvändningen. Detta är extra effektivt i mindre utrymmen som t ex toaletter då de oftast används under korta tider.

Nyheter