Skola

Den tekniska utvecklingen har bidragit till nya inlärningsmetoder och verktyg för att kommunicera.
Skolan är Sveriges största och viktigaste arbetsplats. Det är därför också den viktigaste fysiska miljön som lägger grunden för god folkhälsa.
Ljus och belysning är en av de viktiga aspekterna i den fysiska miljön i skolan och förskolan och påverkar både välbefinnandet och trivseln, både utifrån biologiska och psykologiska aspekter. En varierad och välplanerad ljussättning är ett starkt verktyg för skapandet av inspirerande, hälsosamma och energieffektiva miljöer där människor trivs.
I dag finns ett behov av varierade rumsligheter i skolans miljöer. Det är vanligt förekommande med mer eller mindre öppna rum i nära anslutning till formella klass- och grupprum. De öppna miljöerna utformas för individuellt fokusarbete och/eller arbete i grupp. Klassrummen utrustas i större utsträckning med varierad möblering för att passa olika inlärningsstilar.
Flexibilitet är en viktig del av belysningsplanering i nybyggnationer, att säkerställa att belysningsarmaturer kan bytas, flyttas och reglera i framtiden utan stora förändringar beror också på ett system där el och styrning planeras med plats för förändringar.

Mer information om belysningskrav för skolor finns i Ljus & Rum och EN 12464-1.