Skolgård

Skolgården är en stor och viktig del av skolan. Miljön ska upplevas trygg för alla som vistas på platsen, även efter mörkrets inbrott. Beroende på valet av armatur kan olika effekter uppnås, en stolparmatur kan kombineras med pollare och fasadbelysning för att skapa en trivsam miljö. En belyst omgivning, t ex fasader, träd och buskage, hjälper till att skapa en rumslig känsla och det blir lättare att få en förståelse av platsen redan på längre håll. Tänk på att förekomsten av träd och större buskage kan skugga eller skymma belysningen och är därför av betydelse vid valet av stolpplacering och stolphöjd. Utomhusarmaturer ska vara robusta, energieffektiva och gärna ha en tilltalande design.

Nyheter