Hörsal & Aula

Hörsalar, aulor och föreläsningssalar innebär en stor utmaning för ljusinstallationen. Beroende på vad hörsalen ska användas till kräver det en flexibel ljussättning, föreläsningar, provskrivning, konsert eller teater, har olika krav på ljusplanering. Ljusstyrningen spelar en viktig roll, gärna med förprogrammerade ljusscenarier så det blir användarvänligt. 

Föreläsningsbelysningen i aulan är mycket viktig då avståndet mellan publiken och presentatören ökar. Vertikal, stark belysning kan hjälpa i den visuella kommunikationen med att förhöja ansiktsuttryck och minspel.

Nyheter