Connected - Trådlös Bluetooth kommunikation

 

Varför Bluetooth?

Bluetooth är ett utmärkt alternativ för att kontrollera belysningen i olika situationer. Cardi har trådlösa lösningar för både inomhus- och utomhusbelysning som är smidiga att installera och hantera.

Med Bluetooth kan man reglera belysningen utan kablar, vilket minskar kostnader och arbete vid installation och service. Man kan också effektivisera energianvändningen genom att anpassa belysningen efter rörelse och solljus med hjälp av sensorer.

Med en App kan man lätt skapa grupper och sektioner av lampor så att användaren kan anpassa belysningen efter sina behov och preferenser.

Mesh-nätverk

Ett sätt att skapa ett trådlöst nätverk som är pålitligt och effektivt är att använda sig av mesh-teknik. Det innebär att varje enhet i nätverket, till exempel sensorer, kan skicka och ta emot data från andra enheter utan att vara beroende av en central router eller accesspunkt. Detta gör att nätverket kan anpassa sig till olika förhållanden och övervinna hinder som väggar eller störningar.

Om en enhet slutar fungera kan nätverket automatiskt hitta en alternativ väg för datatrafiken. Mesh-nätverk är därför robusta och självläkande, vilket är viktigt för många tillämpningar som kräver hög tillgänglighet och säkerhet.

Connected Interiört

För att skapa en smart och energieffektiv belysning inomhus har Cardi valt att använda två olika typer av BT-sensorer*:

  • Hytronik sensor BT 5.0 som styrs via Koolmesh App
  • Philips EasyAir sensor som styrs via MasterConnect App

Dessa sensorer kan styras via en App på din mobil eller surfplatta och anpassa ljuset efter dina behov och önskemål.

Båda sensorerna är kopplade till ett meshnätverk som gör det möjligt att kommunicera med varandra och med andra enheter i systemet. Räckvidden inomhus är cirka 10-12m.

Med dessa sensorer kan du skapa olika scenarier för belysningen, till exempel dimma ner ljuset när ingen är i rummet, eller öka ljusstyrkan när det är mörkt ute. Du kan också övervaka och analysera energiförbrukningen och optimera belysningen för att spara pengar och miljö.

*På förfrågan kan vi även montera andra fabrikat på sensorer i våra armaturer.

Connected Exteriört

Utomhusbelysning kräver fortfarande mycket manuellt arbete för drift och underhåll.

LED och den uppkopplade tekniken IoT ger idag nya möjligheter till styrning och informationsutbyte via så kallade "smarta armaturer".

Man uppnår då;

  • Energibesparing
  • Rapportering av data (t ex underhåll)
  • Energimätning
  • Övervakning och styrning