Värt att veta om Zhaga-D4i

IoT

Internet of Things (IoT) är något som de flesta känner till idag, att kunna styra eller utbyta data över internet.  Det kan vara av olika anledningar men en praktisk sak är att få en bild av vad som händer eller för att kunna komma åt en funktion.

När det gäller utomhusbelysning är det framför allt tre saker som man önskar få möjligheten att veta och justera i realtid:

  • Armaturens Data med typ av t.ex ljusfördelning, ljusfärg, egenskaper och plats.
  • Armaturens energiförbrukning med möjlighet till olika inställningar och styrning för olika tider.
  • Armaturens status, hur den mår och att den fungerar som det är tänkt eller det behövs underhåll.

Zhaga-D4i

D4i gör utomhusarmaturer klar för IoT men det behövs ytterligare en komponent för att armaturen ska kunna kommunicera, en så kallad nod. Noden gör det möjligt att verkligen kommunicera mellan armaturer eller att sända data vidare. För att en nod ska kunna anslutas till utomhusarmaturen behövs en sockel, i detta fall en sockel kallad Zhaga Bok18, framtagen av industrikonsortiet Zhaga för att klara kapslingen och sitta ute under lång tid.

D4i är ett tillägg till DALI-2 standarden, ett kommunikationsprotokoll för styrning och utbyte av information från smarta armaturer, utvecklat av alliansen DiiA (Digital Illumination Interface Alliance). Ett samarbete mellan DiiA och Zhaga har lett fram till att armaturer nu kan certifieras som Zhaga-D4i vilket säkerställer för slutbrukaren full funktionalitet och en framtidssäker lösning oavsett fabrikat på armatur och styrning.

En Zhaga-D4i certifierad armatur utan nod fungerar och kan användas precis som en vanlig armatur om man önskar avvakta i sitt val av noder och styrsystem. Detta är särskilt tänkvärt då dagens LED-armaturer förväntas hålla upp till 25 år och att det inte går att komplettera en armatur med Zhaga-D4i i efterhand.

Den framtidsäkra lösningen

Det finns många fördelar med att från början montera en armatur Zhaga-D4i även om man inte bestämt om man vill styra, övervaka eller dimra belysningen. Eftersom armaturen fungerar som en helt vanlig armatur som standard behöver man inte göra något extra. Däremot kan man när som helst komplettera en Zhaga-D4i armatur en kommunikationsnod med olika funktioner beroende på modell för att t.ex spara energi, övervaka funktion och ändra inställningar.

Zhaga-D4i ger möjlighet att få kontroll över sin utomhusbelysning. Att belysning utomhus är viktigt har vi förstått sedan länge, både för ökad trygghet och säkerhet. Detta betyder att kontrollen av anläggningar utomhus måste ske regelbundet för att säkra att det lyser. Samtidigt har man kostnaden för underhåll men framför allt driften i form av energikostnaden att övervaka. Något som idag måste ske manuellt genom att besöka områden och se att det verkligen lyser som det ska.

Zhaga-D4i skapar också möjligheten till ökad flexibilitet t.ex. höja eller sänka ljuset under vissa tider på dygnet för att spara energi, eller kanske justera enskilda armaturer beroende på platsen den sitter monterad på, mer ljus för ökad säkerhet, mindre ljus för mindre bländning.

En Zhaga-D4i armatur säkerställer att det är en armatur för framtiden. Noden tillkommer och där finns olika tekniknivåer att välja mellan beroende på hur man vill kommunicera med armaturen. Allt ifrån möjligheten till att kommunicera med alla ljuspunkter i en hel stad till kontroll och övervakning i ditt område, parkering eller industrigård. Det är noden som gör det…….

Se hela vårt utbud med Zhaga-D4i här

Läs mer om utomhusbelysning med Zhaga-D4i i Belysningsbranschen's broschyr,
ladda ned den här»