Värt att veta om trådlös kommunikation via en nod

Noden möjliggör kommunikation

Trådlös kommunikation via en nod, används tillsammans med utomhusarmaturer med Z-D4i. Z= står för att armaturen är utrustad med en standardiserad sockel, Zhaga book 18, för att ansluta en NOD eller liknande. D4i talar om att det sitter en driver i armaturen som har fyra inbyggda funktioner som strömförsörjning, stöd för olika enheter, energimätning och styrning, allt för att kunna driva en nod och/eller sensor, oavsett fabrikat. Vissa noder och sensorer ska anslutas på armaturens ovansida för att kunna fungera och kommunicera medan vissa är gjorda för att anslutas på armaturens undersida. Den önskade funktionen kan avgöra om man ska välja en armatur med Zhaga anslutning bara på ovansidan, bara på undersidan eller med anslutning på både ovan- och undersidan. Även om man väljer en ZD4i armatur med anslutning på både ovan- och undersidan kan bara en av anslutningarna användas om den funktionen är tillfredställande men ger då möjlighet att ändra till andra alternativ i framtiden.

Ljussensor

En D4i driver kan få en viss grundprogrammering när drivern anpassas för armaturen den kommer monteras i, det innebär att armaturen kan få en nattsänkningskurva utan att någon programmerings- eller kommunikationsnod är monterad. För att få ett armaturen att tända och släcka kan en ljussensor monteras för att övervaka omgivande ljus fristående på zhaga sockeln i armaturen. Med en D4i ljussensor kan tändning och släckning anpassas till omgivande ljus och en anpassa nattsänkningskurva sätta i tre steg, allt för att få en energieffektiv belysningslösning. Eftersom en D4i ljussenor är fristående, t.ex Pcell 28003310 från Tridonic, kan den monteras både på ovansidan och undersidan av armaturen.

Kommunikations nod

E79 854 07 Radionod Zhaga D4i BasicDIM OTD ska anslutas på armaturens ovansida. Med BasicDIM OTD har du möjlighet att trådlöst programmera, styra och övervaka armaturerna med BasicDIM NOD’er. Kommunikation och programmering görs via Bluetooth med Casambi app eller 4remote BT app som finns både till iOS och Android. En ZD4i armatur med OTD-NOD kan du gruppera i ett mesh nätverk vilket gör det utmärkt till lokala områden där man vill anpassa belysningen till behovet över dygnet. Det går givetvis att göra flera grupper oberoende av varandra utan att det upplevs olika mellan områdena.

I app’en finns möjligheter att ställa in olika scener beroende på önskad ljusnivå vid önskad tidpunkt och när man villa att armaturen ska tändas och släckas. Det innebär att med BasicDIM OTD Noden så får du ett komplett styrsystem som kan programmeras och kontrolleras via Appen.

 

PIR-sensor

BasicDIM OTD nod kan även användas i kombination med Tridonic PIR-sensor E17 116 82 om funktioner med att ljusnivån ändrad vid rörelse i närheten av armaturen önskas. Med OTD-nod kan armatur med PIR-sensor programmeras så ljusnivån anpassar sig efter hur rörelse detekteras så det upplevs att alla armaturer är upptända (s.k framåttriggande) trots att de ljuregelas upp. PIR-sensor kräver en anslutning på armaturens undersida och kan inte användas som en egen enhet utan kompletterar en kommunikations-nod.

Kombinerad komunikations-nod och sensor

Philips outdoor multisensor RLI81135/00 E79 853 98 har både inbyggd kommunikations-nod och sensor i samma enhet. Armaturen behöver en Zhaga sockel Book18 på undersidan och en D4i driver för önskade funktioner. Programmering sker med en android smartphon eller surfplatta via Philips App för att ställa in olika ljusnivåer och tider. Det går även att sätta ljusnivå som aktiveras med rörelse i närheten av sensorn. Sätt en grundnivå på ljuset när ingen rör sig i närheten, sätt en nivå på ljuset vid rörelse i närheten, sätt en tid för hur länge armaturen ska ligga kvar på max ljus efter senast detektering. Tack vara kommunikation mellan multisensorerna kan nod’en programmeras att armaturer längre bort också anpassar ljusnivå så det upplevs att alla armaturer är upptända (s.k framåttriggande). Även detekteringsområdet kan anpassas beroende på i vilken typ av installation och höjd armaturerna är monterad.

Multisensorn innehåller en ljussensor för att aktivera skymning- och gryningsfunktion. Lutning- och stötsensor som ger indikation om stolpen är skadad eller osäker av någon anledning. Ljud- och temperatursensor som känner av i närheten av stolpen som armaturen är monterad på. Detta kan läsas av när man är i närheten av en armatur som är utrustad med en Philips Multisensor.

Group Control

Tridonic kommunikationsnod RF Multimaster är för att programmera, styra och övervaka armaturerna i ett område. Group control är en utomhuslösning för att styra upp till 80 armaturer i samma område samtidigt. Denna nod finns även med inbyggd GPS vilket gör att man kan få en position på var anläggningen med armatur är placerad. Möjlighet att lägga schema för att anpassa ljusnivå efter behov och belastning vid t.ex en bostadsgata. Kan även kompletteras med PIR-sensor vilket behåller ljusnivå om belastningen förändras. Används både nod och sensor måste armaturen vara utrustad med anslutning på både ovan- och undersidan. Med standard ZhagaD4i och Tridonic RF Multimaster nod kan armaturerna kompletteras och uppdateras till en Smart City lösning.

Programmering sker med en Group Control programmerare, som är laddbar via 230V och 12V, trådlöst via en Smartphone med PEConfig Tool app eller laptop med en webbapp. Programmeringsverktyget för Group control används för att skapa kommunikation vid programmering och när programmeringen är klar fungerar anläggningen utan Group control. Group control används vid programmering eller om man vill besikta funktion och kontrollera att allt fungerar i en anläggning.

 

Du behöver inte bestämma fabrikat på nod idag

  • Det finns fler fabrikat av kommunikationsnoder med lite olika funktioner men alla kan förstå språket D4i. Framtidssäkra armaturerna vid nästa inköp då dom förväntas hålla upp till 25 år, det går att komplettera en armatur med Zhaga-D4i standard i efterhand.

  • Man behöver inte bestämma typ av kommunikation när man köper armaturen, den kan kompletteras i efterhand.
  • Det går alltid att byta noder senare. Vill man förändra möjligheten att övervaka och styra kan man alltid byta system för att göra armaturen mer eller mindre avancerad