Värt att veta om LED-lysrör

LED-lysröret fyller en viktig funktion när lysrören förbjuds och kan bidra med en snabb energibesparing. Men glöm inte i all iver att spara energi att ljuset är det primära, det finns för att vi kan utföra våra uppgifter tryggt och säkert och för allas välmående!

Låt oss först slå fast att ett LED-lysrör inte är detsamma som ett traditionellt lysrör, både teknik och ljusspridning skiljer sig åt. Detta är de främsta orsakerna till att man ska vara extra noggrann om man väljer att byta typ av lysrör i sina armaturer. En annan fråga är kring vilket skick armaturerna befinner sig i, är de tillräckligt fräscha för ytterligare ett lysrörsbyte. Håller t ex plastdetaljer och elektroniska drivdon (HF-don) för ytterligare ett byte?

Lysrörets viktigaste uppgift är att sprida ljus omkring sig och jämför man ett LED-lysrör med ett traditionellt lysrör sker detta på olika sätt. Det traditionella lysröret sprider ljuset 360° medan ett LED-lysrör oftast har en spridningsvinkel mellan 160°– 240°. Traditionella lysrörsarmaturer är designade för ett lys rör med 360° ljusspridning vilket innebär att armaturens egenskaper inte kommer nytt jas till fullo och då måste LEDlysröret kunna kompensera för detta. Detta bör säkerställas genom provmontage och efterföljande ljusmätning.
Ljusmätningen behövs för att säkerställa att belysningsanläggningen fortfarande uppfyller de krav och rekommendationer den ursprungligen var anpassad för, extra viktigt i miljöer där vi utför uppgifter t ex kontor, skolor, idrottshallar m.m.

Därefter gäller det även att få rätt ljusmängd över tid, när måste byte av lysrör ske för att inte understiga krav och rekommendationer? Denna fråga blir extra viktig då ljusnedgången på LED-lysrör sker kontinuerligt under hela livslängden medan de traditionella lysrören endast tappade ca 10 % av sitt ljusflöde under sin livslängd. Det blir även extra viktigt att ha koll på bortfallsfrekvensen då LED-lysrören innehåller elektronik som påverkas av omgivningstemperaturen, där höga temperaturer ökar bortfall.

Före inköp av LED-lysrör gäller det att kontrollera tekniken i befintliga armaturer, t ex;

• Vilken typ av lysrör finns idag, T8 (26 mm) eller T5 (16 mm)? • Vilken typ av drivdon finns idag, elektromagnetiska (EM) och/eller elektroniska (HF-don)?

• Är armaturerna dimbara? Därefter kan man utläsa i produktguider vilka LED-lysrör som lämpar sig bäst. Viktigt att kolla är;

• Kan ett ”Retrofit” LED-lysrör användas?

• ”Retrofit” innebär att man kan ersätta traditionellt lysrör med LED-lysrör utan att modifieringar i armaturer är nödvändigt.

• Vid elektroniskt drivdon i armaturen ska även kompabilitet med LED-lysröret säkerställas

• Kräver LED-lysröret ombyggnad av armaturen?
Ombyggnad av armatur, t ex förbikoppling av drivdon, måste utföras av behörig person och kräver extra dokumentation. Ändringar i armaturer kan vara förenade med flera säkerhetsrisker.

Läs gärna mer på Elsäkerhetsverkets hemsida ”Utbyte av lysrör till LED-lysrör”, se sen information om ”konverteringssats”. Mycket att ha koll på, men LED-lysröret är en effektiv lösning för snabb energibesparing när man väl fastställt att det lämpar sig för anläggningen