Värt att veta om Tunable White och Human Centric Lighting

Tunable White är en funktion i armaturer som ger möjligheten att kunna anpassa och ändra belysningens färgtemperatur och ljusflöde till olika arbetsmiljöer för att skapa välbefinnande, trivsel och prestationsför- måga. Speciellt under den mörka årstiden kan det ge effekt att ändra belysningens färgtemperatur under dagen så att man till exempel har ett vitare ljus som piggar upp i början av dagen, för att på eftermiddagen övergå i ett varmare ljus med lägre intensitet.
Det ger även förutsättningar för ”Human Centric Lighting”, en belysning där färgtemperatur och ljusflöde är centralt orienterad till människan och människans naturliga behov av ljus under dygnet

Ljus och vakenhet

Tillgången och mängden ljus har en påverkan på vår dygnsrytm som gör att vi ökar eller minskar produktionen av hormonet melatonin. Melatonin är ett sömnhormon som naturligt produceras i kroppen när tillgången på ljus är liten. Man har sett att ljusets olika färger påverkar produktionen av melatonin på olika sett.

En kallare ljusfärg har i vissa mängder en förmåga att minska eller helt stoppa utsöndringen av sömnhormonet med ökad känsla av vakenhet. En varmare ljusfärg hämmar melatoninproduktionen mindre och hjälper oss att inte störa den naturlig dygnsrytmen.

Anpassa belysningens färgtemperatur 

Med den vetskapen vi har idag och möjligheterna med att både kunna anpassa ljusfärg och ljusmängd över tiden ger oss många fördelar. Inom vissa yrken kan det finnas behov av att ändra ljusfärgen t.ex. inom äldrevården och sjukvården där brist på dagsljus kan hämma dygnsrytmen. Artificiell belysning kan kompensera för otillräcklig dagsljusexponering och stabilisera dygnsrytmen. Precis som dagsljuset förändras ger oss tekniken möjligheten att följa eller förlänga dygnets förändringar av ljusfärg och ljusmängd.

Idag pågår det mycket forskning inom Human Centric Lighting och man kan se positiva resultat i många av de anläggningar som görs.

Förbättrad arbetsmiljö

Ljuset är den viktigaste ”tidvisaren” som styr vår dygnsrytm. Det är inte så att vi ska ersätta dagsljuset men tekniken att följa dagsljuset ger oss nya förutsättningar att anpassa vår arbetsmiljö och skapa möjlighet till välbefinnande, trivsel och prestationsförmåga.

Stora delar av året och framför allt under den tiden vi arbetar som mest är tillgången på dagsljus liten. Hösten och vintern ger oss ofta få soltimmar och långa arbetsdagar vilket gör att det är mörkt när vi går till jobbet och mörkt när vi lämnar jobbet, det blir ingen kontakt med dagsljus under hela dygnet. Kan vi då på ett enkelt sätt anpassa belysningen för våra uppgifter och samtidigt ge en dynamisk ljusmiljö med växlande färgtemperatur och ljusflöde över arbetsdagen så varför inte?

Givetvis ska man inte använda vilken armatur som helst bara den har ”Tunable White”. Att belysningen är anpassad för var, hur och för vem den ska monteras är mer viktigt. Ljusstyrka och ljusfärg ger en dimension till men att ljusets riktning och ljusfördelning är rätt för arbetsuppgiften och att armaturen skapar bra ljusförhållande är fortfarande det absolut viktigaste för att klara en lång arbetsdag.

 

Cardi Belysning

Cardi Belysning kan idag erbjuda olika styrsystem för att kunna anpassa och ändra belysningens färgtemperatur och ljusflöde ”Tunable White”, alternativt att styra färgtemperatur och ljusflöde över tiden och skapa s.k ”Human Centric Lighting”.

 

Illustris från Helvar, ett enkelt sätt att reglera Tunable White armaturer. Med Illustris ställer man själv in ljusfärg och ljusstyrka, det går även att spara inställningarna i fyra fasta scenarion. Med Helvars SceneSet-mobilapp kan belysningen även styras trådlöst via en Bluetooth-anslutning.

 

HCL från Hytronik, genom en enkel programmering via Hytronik’s app ”Koolmesh” skapas Human Centric Lighting för att förändra färgtemperatur och ljusflöde över dygnet. Sensorn har en förprogrammerad lux kurva som individuellt kan anpassas, under inställningar ändras vilken färgtemperatur och ljusflöde man önskar vid olika tidpunkter. När programmeringen är klar sköter systemet steglöst ändringen under dygnet och återgår automatiskt eller manuellt till HCL om man själv ändrat ljuset för något speciellt tillfälle. Kan styras via Hytronik’s panel HBP01 eller återfjädrande tryckknapp.

Se filmen som beskriver programmeringen i Hytronik’s app ”Koolmesh”.

 

Cardi belysning har armaturer, tekniken och kunskapen att ge de bästa förutsättningarna för att skapa en anpassad belysning för olika typer av miljöer. Kontakta oss så hjälper vi till att hitta en lämplig lösning och välja rätt armatur för ert ändamål.