Värt att veta om platsbelysning

Det är mycket sällan en allmänbelysning är tillräcklig när man ska arbeta längre tid på samma plats eller med samma uppgift. Då kan det vara befogat med en platsorienterad belysning. Det är alltid mycket enklare att skapa en bra belyst arbetsplats om man kan orientera belysningen.

Arbetsplatsorienterad armatur

En arbetsplatsorienterad armatur kan monteras på flera olika sätt som t.ex. på arbetsbordet med en svängbar arm, på golvstativ invid arbetsplatsen eller pendlad från tak. Fast monterad eller infälld belysning blir mycket sällan bra eftersom det kan vara svårt att anpassa arbetsplatsen till armaturerna.

Ljusets riktning

En bra belysningsstyrka skall eftersträvas, men det är mycket viktigare med ljusets riktning. Det finns ett par sätt att kontrollera ljusets riktning. Enklast är att ta en penna i handen du skriver med. Den skugga som blir av pennan ska vara ifrån dig och över din hand. Om skuggbilden av pennan faller emot dig är riktningen på ljuset fel och kontrasten försämras.

 

Bra anpassad belysning kräver lägre belysningsstyrka

Tanken med en platsbelysning är att förstärka och öka belysningsnivån på arbetsobjektet och arbetsytan. I vissa fall har man inte behov av en platsbelysning utan man klarar sig med allmänbelysningen.Detta beror givetvis på vad för arbete man utför och hur belysningen är placerad i förhållande till arbetsplatsen. Tyvärr förlitar man sig många gånger på allmänbelysningen, med motiveringen att belysningsstyrkan är tillräcklig, t.ex. 500 lux. I vissa fall är det till och med så att belysningsstyrkan avgör om belysningen är bra eller dålig. En bra anpassad belysning gör det enklare att se bra även i lägre belysningsstyrka. När det gäller platsbelysning är ljusets riktning en mycket viktig del. Ljus från fel håll kan försämra möjligheten att se bra även om belysningsstyrkan är hög. Det hjälper ej att öka på ljusstyrkan om riktningen inte är anpassad till hur man sitter.

Infallande ljus

Ett enkelt och mycket bra sätt att göra kontroll på infallande ljus är med hjälp av en tidning eller
liknande. Om man betraktar objektet man arbetar med och skärmar av ansiktet likt en skärmmössa och
bilden blir tydligare, t.ex. texten på bildskärmen är ljuset fel i förhållande till blickriktningen. Gör sedan samma sak över arbetsobjektet. Blir det tydligare är det infallande ljuset felaktigt. Det kan också vara så, framför allt med bildskärm, att man har för mycket ljus infallande emot skärmen vilket gör att kontrasten försämras.

Text: Peder Wibom, produktansvarig Cardi Belysning, Elektroskandia