Värt att veta om livslängd på LED-belysning

Det finns många fördelar med LED, en av dom är att dom lyser länge. Livslängden ger oss många möjligheter men ställer samtidigt stora krav på hur vi behandlar LED-modulerna och komponenterna för att uppnå maximal livslängd. Med så långa livslängder som redovisas idag är det omöjligt att veta hur en äldre LED kommer att bete sig i slutet av dess livslängd.

LED har funnits sedan 1960-talet

Att använda LED är egentligen inget nytt. Vi har sedan 1960-talet använt LED som indikering i knappar, reglage och instrument som t.ex. radioapparater och mätare. De första LED-ljuskällorna var i olika färger, oftast röda. Idag har vi möjlighet att skapa olika typer av vitt ljus med anpassat ljusflöde beroende på vad vi ska använda ljuskällan till.

Med den erfarenhet vi samlat på oss kan vi dra slutsatser vad som kommer hända med en LED under dess livstid beroende på hur länge den testas. En LED testas alltid i minst 6 000 timmar för att få en tydlig bild av hur dess livscykel ser ut 6 gånger längre fram i tiden, alltså cirka 36 000 timmar.

Det är framförallt två parametrar som påverkas över tid, dels förändringen av ljusflödet, dels färgen på ljuset. Ljusnedgången blir mindre med tiden om ljuskällan har en effektiv kylning, sämre kylning ökar ljusnedgången då värmen påverkar LED:en negativt. Man kan genom att öka temperaturen runt LED:en stressa fram ett tidigare åldrande för att se hur dess ljusflöde och färgtemperatur påverkas över tid.

Hur redovisar vi livslängden på LED?

Mängden ljus som återstår i en LED efter en viss tid kan redovisas på olika sätt, det vanligaste sättet är att redovisa dess L-värde och ibland även B-värde.

Bokstaven L talar om hur mycket ljus i procent som återstår efter en angiven tid vid en viss temperatur. T.ex. L80 50 000 timmar vid Ta 25°C, vilket anger att minst 80 procent av ljuset återstår efter 50 000 timmar om omgivningstemperaturen inte varit högre än +25°C.

Bokstaven B anger hur många procent av LED-modulerna som kommer att sjunka i ljusflöde under angivet L-värde. T.ex. L80B50 50 000 timmar vid Ta25°C, vilket anger att minst 80% av ljuset återstår i 50% av ljuskällorna efter 50 000 timmar. Då en armatur består av flera LED-moduler, några med högre och några med lägre ljusflöde blir variationen mellan armaturerna väldigt liten, men ökar med åldern. Temperaturen anges enbart om den avviker från normaltemperatur. På interiörarmaturer redovisas livslängden vid 25°C och på exteriörarmaturer vid 15°C.

För att kompensera ljusnedgång kan en dimbar LED-driver programmeras så att den ökar strömmen över tiden till LED-modulen, det kallas för CLO (Constant Light Output). Det brukar redovisas L100B50, 50 000 tim. Att det blir ett B50-värdet är för att en viss variation i en större mängd LED-moduler förekommer. CLO kan programmeras över olika tider beroende på LED-driverns hållbarhet men idén är att effektförbrukning startar på en lägre nivå för att öka upp till 50 000 tim, därefter är effektförbrukningen konstant under resterande livslängd. Det innebär att ljusflödet ligger på en jämn nivå upp till 50 000 timmar för att där efter minska mer eller mindre beroende på övriga komponenters livslängd i armaturen.

Det som inte redovisas i livslängden är förändringen av färg från LED-ljuskällan över tid. Alla LED-ljuskällor har en viss färgförändring över sin livstid beroende av kvaliteten på materialet kring LED:en. Det är inte ovanligt att en grön, blå eller röd ton framträder efter en viss tid beroende på förändringar i materialet.

Långa livslängder

Idag är det inte ovanligt med livslängder långt över 100 000 timmar på LED-ljuskällan, dock kräver det en effektiv kylning för att uppnå denna livslängd. Osäkerheten och variationen ökar efter 100 000 timmar och blir då för stor för att man ska kunna redovisa längre livslängder, även om ljuskällan troligtvis lyser många timmar till.
För att kunna redovisa hur ljusflödet förändras ur en LED-ljuskälla måste den ha lyst konstant under lång tid för att vi ska få en tydlig bild av påverkan på ljusflöde och färgtemperatur.

Armaturen består inte bara av en LED-ljuskälla utan även av andra komponenter, LED-driver, ledningar, linser och stomme, dessa måste också vägas in i den totala livslängden. En armatur måste underhållas, då man tidigare gjorde byten av ljuskällor behöver man idag byta LED-driver och över tid även rengöra armaturen för att få maximalt ljusutbyte och livslängd. Det spelar ingen roll vilken kvalitet det är på produkten om inte underhållet sköts.

För att bibehålla en god ljuskvalitet i anläggningen är det ekonomiskt försvarbart att byta armaturen efter redovisad livslängds utgång. Utvecklingen går fort framåt, genom att byta till ny belysning förbättras ljusergonomin och energi kan sparas, så vem vill använda en gammal LED-ljuskälla?