Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Bättre belysning ökar tryggheten i utomhusmiljöer. Det var också en av orsakerna till att Katrineholms kommun investerade i ny utebelysning. till en vägsträcka med körbana parallellt med gång- och cykelväg. Tidigare hade det krävts ett helt nytt belysningsnät med stolpar med mera för att klara av att lysa upp bägge ytorna men Cardi kunde erbjuda en armatur med en optik, anpassad för att belysa både körbana och gång/cykelväg. En lösning som innebar stor besparing av energi- och installationskostnader för kommunen.

- Det gällde en vägsträcka om cirka två kilometer där det går det parallella gång- och cykelvägar längs körbanan. Belysningen var gammal av typ högtrycksnatrium, den lyste allt sämre och många medborgare hade lämnat synpunkter på att det var otryggt att gå och cykla där, dessutom angränsade sträckan mot en skog, säger Daniel Lagmyr, drifttekniker gatljus och elljusspår i Katrineholms kommun.

Lösningen blev ST Street, monterad med två olika optiker, en för körbanan och en för gång- och cykelvägen.

Belysa körbana samt gång- och cykelväg

Skillnaden mellan äldre gatljusarmaturer och nya LED-armaturer är att de äldre armaturerna spred ljuset över ett större område och kunde förutom att lysa upp bilvägen även lysa upp närliggande gång- och cykelbana. Med LED-teknik blir ljusspridningen mer exakt och armaturen skickar ljuset 45 grader framåt och bara någon grad bakåt. Det har inneburit att det krävts två armaturer, en för bilvägen och en för gång- och cykelbanan.
- Vår lösning innebär att vi i ett armaturhus, ST Street, monterat in två optiker, en för körbanan och en för gång- och cykelvägen, säger Göran Schlegel, Elektroskandia och fortsätter:

- Kommunen blev intresserad och vi provhängde därför fyra armaturer på den aktuella vägsträckan för att ge dem möjlighet att utvärdera belysningen. Resultatet överträffade förväntningarna, det blev väldigt bra och armaturerna skickade till och med in lite ljus i skogen bredvid. Trygghetskänslan ökade direkt med den nya belysningen och den LED-optik i armaturen som Cardi levererade.

Ökad trygghet

Efter provet beställde Katrineholms kommun 25 stycken armaturer som monterades på de befintliga belysningsstolparna. Det här innebar en kostnadseffektiv lösning jämfört med att behöva köpa in och anlägga ett helt nytt belysningsnät. En besparing på cirka 80 procent!
- Det här blev en perfekt teknisk och ekonomisk lösning och de boende uppskattar den nya belysningen. Vi har gått från det gamla gulaktiga skenet till vitt ljus, en skillnad som dag och natt, vilket också ger ökad trygghet. Vi har nu haft de nya armaturerna uppe i ungefär ett år och tittar nu på flera ställen i Katrineholm där vi funderar på samma lösning, avslutar Daniel Lagmyr.


Se filmen om projektet.