Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Vid SL:s bussdepåer är det verksamhet dygnet runt och bra belysning i lokalerna är av största vikt. När belysningen skulle uppgraderas vid Täby bussdepå blev valet den energieffektiva industriarmaturen Tryggve.
Bussdepåerna används som uppsamlingsplats för att ställa bussar då de ej är i trafik. Här sker även allt löpande underhållsarbete på bussarna. Som underentreprenör till Rosenqvist Entreprenad ansvarar BT El för delar av elarbetena i SL:s bussdepåer runt om i Stockholmsområdet.

Förbättra arbetsmiljön

- Det är hela tiden mycket som ska underhållas och uppgraderas på bussdepåerna. De ansvariga på SL vill att arbetsmiljön i lokalerna ska vara bra samtidigt som man vill ha en så låg energiförbrukning som möjligt, berättar Per Blom på BT El.
I verkstadsbyggnaden vid Täby bussdepå utförs alla typer av reparationer, plåtskador, motorrenoveringar och underhåll på bussarna som kör i norrort. Belysningen i lokalen började dock bli allt sämre och Per Blom föreslog därför för de ansvariga att man skulle byta till modern LED-belysning. Verkstadsbyggnaden har en yta på cirka 4000 kvadratmeter, med en takhöjd på cirka fem meter och den befintliga belysningen bestod av lysrörsarmaturer på 2 X 28W.
- Fördelarna med ny LED-belysning är flera. Man får bättre ljus, halverar nästan energiåtgången och slipper byta lysrör, vilket betyder minskade underhållskostnader, säger Per Blom.

Resultatet bättre än väntat

Tryggve, som är en industriarmatur IP23 med högt ställda krav på energieffektivitet valdes till projektet, Tryggve har en låg vikt vilket bidrar till att göra den blir enkel att montera.
I februari började BT El med installationerna av den första etappen.
- Vi har dragit nya kablar överallt men armaturerna har vi satt upp i de befintliga armaturskenor, balkar och vajrar som fanns på plats. Totalt har vi hittills monterat cirka 200 st Tryggve samt dessutom en del armaturer IP44 och IP65 i verkstadsdelen. När vi väl är klara med den tredje och sista etappen lär det bli totalt cirka 300 st olika armaturer från Cardi i verkstadsdelen. Både vi och vår beställare tycker att resultatet blev bättre än väntat då ljuset med de nya armaturerna är fantastiskt bra, avslutar Per Blom.