Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Human Centric Lighting för bästa möjliga studiemiljö

I nya Slottsskolan i Vingåker har man genomgående satsat på ny, smart teknik. För bästa möjliga studiemiljö valde man att utrusta alla klassrum med tunable white armaturer från Cardi Belysning. Tunable white innebär att belysningens färgtemperatur kan ändras dynamiskt under dagen, från kallt uppiggande till varmt lugnande ljus. Detta kallas för ”Human Centric Lighting”. Målsättningen är att det ska ge mer energi till eleverna och bidra till en bättre studiemiljö.

I mitten av december 2017 påbörjades rivningen av den gamla Slottsskolan i Vingåker för att bereda plats för en ny, modern skola för årskurserna 7 till 9.

- Anledningen till att den gamla skolan revs var att den dels var i mycket stort renoveringsbehov och dels inte var optimalt planerad för dagens krav. Klassrummen låg utspridda i fastigheten och det var en hel del prång och korridorer som upptog mycket yta, säger Jonas Schyllberg, fastighetschef Vingåkers Kommunfastigheter och Vingåkers Hem.

Pendlade Cylli ger allmänljus .

Ny, smart teknik

Den nya Slottsskolan började byggas 2018 och var inflyttningsklar till vårterminen 2020. Skolan är på totalt cirka 6000 kvm, mer yteffektiv, fri från korridorer och öppen med en stor ljusgård centralt i byggnaden.

- I den nya skolan är inget klassrum det andra likt och lokalerna är flexibla för att kunna användas till olika verksamheter. Vi har också satsat på att utrusta skolan med ny, smart teknik. På taket har vi solceller, elbilsladdare för besökare och en kul detalj är eluttag vid både moped- och cykelställ. Eldrivna fordon är framtiden! Kommunen ligger långt framme inom IT och vi vill nyttja den senaste tekniken för elevernas bästa. Det finns till exempel Smartboards i varje klassrum, laddmöjligheter för varje elev i klassrummen samt olika säkerhetssystem för en trygg skola. Viktigt var också att ha så låg energiförbrukning och driftkostnad som möjligt. Vi frångick BBR och ställde hårdare energikrav på värme och fastighetsel, säger Jonas Schyllberg, fastighetschef Vingåkers Kommunfastigheter och Vingåkers Hem.

Plato Prisma TW ger möjlighet att ställa in färgtemperaturen mellan 2700 till 6500K

Tunable white i alla klassrum

- För belysningen fanns det en rambeskrivning framtagen av elkonsulten. Här framgick bland annat att den skulle vara närvarostyrd för maximal energibesparing samt att man i klassrummen ville ha tunable white-belysning, säger Göran Schlegel, utesäljare på Elektroskandia.

Tunable white och dynamisk belysning, innebär att man anpassar och ändrar belysningens färgtemperatur och ljusflöde automatiskt över tiden. Det ger förutsättningar att anpassa olika arbetsmiljöer och skapa möjlighet till välbefinnande, trivsel och prestationsförmåga. Speciellt under den mörka årstiden kan det ge effekt ändra belysningens färgtemperatur under dagen så att man till exempel har ett vitare ljus, som piggar upp i början av dagen för att på eftermiddagen övergå i ett varmare ljus med lägre intensitet. Det kallas för ”Human Centric Lighting” för att ljusstyrkan och ljusfärgen är centralt orienterad till människan och dess naturliga behov av ljus under dygnet.

- Tunable white var ett krav från verksamhetshåll. Man ville nyttja denna nya teknik för pedagogikens skull och ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt, säger Jonas Schyllberg.

Plato Prisma TW ger möjlighet att ställa in färgtemperaturen mellan 2700 till 6500K

Tunable white och dynamisk belysning innebär att man anpassar och ändrar belysningens färgtemperatur och ljusflöde automatiskt över tiden.

Färgtemperatur mellan 2700 till 6500K

Daniel Larsson är ledande montör på Teknikservice och var den som höll ihop allt installationsarbete i projektet.

- Det var lite spännande med tunable white-belysning då det var första gången för oss. Men installationsmässigt var det ingen skillnad mot vanliga armaturer. Det krävdes dock att armaturerna programmerades via ett styrsystem, vilket utfördes av Elektroskandias leverantör Helvar. För bästa energibesparing har de flesta armaturerna inbyggda sensorer och är närvarostyrda. I klassrummen till exempel krävs aktiv tändning, men om ingen är i rummet så dimras belysningen ned efter viss tid för att därefter släckas ned helt, säger Daniel Larsson.

- Den stora utmaningen var tidsfaktorn då det blev förändringar och kompletteringar under projektets gång, vilket innebar förseningar och att vårt utrymme krympte. Därför var tidplanen oerhört viktig och att vi fick materiel levererat i tid. Det fungerade mycket bra och vår strategiske inköpare gjorde avrop hos Elektroskandia vartefter projektet framskred. En annan utmaning var att få ihop alla funktioner och synka olika tekniska system med varandra. Det är helt igenom senaste teknik i skolan, inte minst när det gäller säkerhet med kameraövervakning och möjlighet att låsa hela skolan elektroniskt, säger Robert Thuresson.

- I stort så har hela projektet flutit på bra och vi är jättenöjda med slutresultatet. Eleverna har nu gått i skolan en månad och vi har bara fått positiva signaler när det gäller tunable white-belysningen, avslutar Jonas Schyllberg.

Armaturer i projeketet

Plato prisma, Cylli och DL210.