Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Kraven från Skaraborgs sjukhus gick inte att uppfylla med någon standardarmatur på marknaden. Därför tog Elektroskandia fram kundunika utföranden av sina Cardi-armaturer Parentes och Plato. För att spara installationstid för Caverion användes Elektroskandias logistiktjänster – förmontering av snabbkopplingar, positionsmärkning av gods samt tidsbestämda leveranser.

Omfattande ombyggnation av mottagninsgblocket

Vid Skaraborgs sjukhus i Skövde genomförs en omfattande ombyggnation av mottagningsblocket, som består av huvudentrén och de mottagningslokaler som ligger i anslutning till denna. Genom denna entré passerar varje dag omkring 10 000 personer. Målet med renoveringen är att förbättra tillgängligheten i entréområdet och göra det lättare att orientera sig på sjukhuset. Den totala ytan som byggs om är cirka 22 000 kvadratmeter. Västfastigheter är beställare och ByggDialog är generalentreprenör för projektet, som genomförs i partneringsamverkan där Caverion ansvarar för installation av el, belysning, tele, brandlarm etc. Robin Nordlund, projektledare på Caverion berättar:
- Projektet startade för vår del i slutet av 2020. Efter att ha fått förutsättningarna gick vi ut med upphandling av materiel för de olika delarna som vi skulle ansvara för. När det gällde belysningen till sjukhuset så gick man bland annat ut till Elektroskandia med sin förfrågan.

Krav på Tunable White 

Ett av kraven var att ett stort antal av armaturerna ville man ha med så kallad, Tunable White-funktion, som innebär att man kan ställa om belysningens färgtemperatur, mellan 2700 och 6500K.
- Många av dessa ville man ha i pendlat utförande, där upp- och nedljus skulle kunna styras separat. Det fanns dock ingen armatur med en sådan funktion i vårt standardsortiment, men vi diskuterade med våra produktchefer och vår fabrik om möjligheterna att ta fram en kundunik lösning, säger Fredrik Pettersson, belysningssäljare hos Cardi. 

Utvecklingsarbetet satte därefter igång direkt och ett par veckor senare hade Elektroskandia en färdig lösning, där man försett armaturen Parentes med en kundspecifik funktion som delar upp- och nedljus. Nedljuset (4000K) är sensorstyrt och uppljuset (2700-6500K) styrs separat med extern DALI-styrning. Med en dragströmbrytare kan man dimra det direkta ljuset. Parentes kompletterades också med en närvarosensor, som släcker belysningen efter viss tid om ingen befinner sig i rummet. En energibesparande lösning. - I och med att vi utgick från en standardarmatur blev vårt förslag ekonomiskt fördelaktigt för kunden. 

Projektanpassade Plato

Vi projektanpassade även vår LED-platta Plato, som normalt är i måtten 60x60 cm, men som vi specialtillverkade i måtten 30x60 cm för att passa in i sjukhusets undertak, säger Fredrik och fortsätter: - På många ställen i sjukhuset är belysningen på dygnet runt, vilket ställer höga krav på drifttimmar. Vi fick därför se över innehållet i en del armaturer för att klara kraven på ökad livslängd, som innebar att minst 80 procent av ljuset skulle vara kvar efter 100 000 timmar.

Bra samarbete

- Samarbetet med Elektroskandia har fungerat mycket bra, leveranserna har kommit i tid och tack vare deras logistiktjänster har vi kunnat effektivisera vårt installationsarbete. Med förmonterade snabbkopplingar är det bara för montören att jacka i armaturerna och med positionsmärkta kartonger har vi alltid vetat vilken produkt som skall vara på vilken plats. Bägge dessa logistiktjänster har sparat oss mycket tid i projektet. Vi är nöjda med de belysningsarmaturer som levererats och de som är i Tunable White-utförande finns bland annat i mottagningar, expeditioner och undersökningsrum, där man individuellt kan välja färgtemperatur och ljusstyrka med hjälp av en DALI-dimmer innanför dörren, säger Robin Nordlund.

Stort antal armaturer till M-blocket vid Skaraborgs sjukhus

- Totalt har Elektroskandia levererat 2535 stycken armaturer av 28 olika modeller ur Cardi-sortimentet.

- Av dessa har Elektroskandia förmonterat snabbkoppling på 1847 stycken.

- Totalt har 924 stycken Tunable White-armaturer levererats, varav 235 stycken Parentes (projektanpassad) och 665 stycken Plato Nano (projektanpassad).