Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Victoriahem samarbetar med Elektroskandia då det gäller belysning utomhus och allmänna utrymmen i företagets bostadsområden. Vid upprustning och förädling av sina fastigheter byter man ofta till ny belysning för att skapa tryggare miljöer för de boende samtidigt som man sparar kostnader, såväl när det gäller energiförbrukning som underhåll.

Långsiktiga ägare

Många av Victoriahems fastigheter är över 50 år gamla och byggda under miljonprogrammet, därför görs nu stora satsningar för att rusta upp dem. "Vi är långsiktiga ägare med en fastighetsplan som bland annat omfattar upprustning av allmänna ytor som till exempel trapphus, loftgångar, gårdar och garage. Att ha rätt belysning kan påverka på många sätt, den kan skapa trygghet för de boende samtidigt som rätt ljus är även en trivselfråga. Vår vision är också att man ska känna igen sig i ett Victoriahem-område och där inverkar bland annat såväl belysningen som armaturernas design", säger Therese Westh, strategisk inköpare Victoriahem.

Skapa trygghet

- Samarbetet med Victoriahem har intensifierats under de senaste åren och med vårt breda produktprogram samt kompetens inom belysning har vi hjälpt dem att välja och investera i rätt armaturer. Att med belysning skapa trygghet och nöjda hyresgäster samtidigt som det blir en energieffektiv och ekonomiskt hållbar lösning över tid går som en röd tråd i vårt samarbete, kommenterar Mattias Svensson, chef segment Fastighet El Elektroskandia.

Besparing med 54%

På Elektroskandia är Alexander Lindblom, KAM Fastighet El ansvarig gentemot Victoriahem. - Vi hade flera diskussioner med Victoriahem där vi gick igenom deras krav vad gäller olika belysningsalternativ. Det utmynnade i att vi tog fram en jämförelsekalkyl där vi utgick från de tre vanligaste applikationsområdena som de har i sina bestånd och räknade på riktiga case. Här jämförde vi totalkostnaden under 25 år med att behålla befintlig armatur, jämfört med att investera i en armatur från Elektroskandia eller en armatur av annat fabrikat. Här tog vi hänsyn till såväl investeringskostnad och livslängd för ljuskälla/armatur som energikostnad under hela livslängden samt underhållskostnader. Resultatet blev att med armaturer från Elektroskandia gör man en besparing över tid med 54 procent jämfört med den befintliga anläggningen medan om man väljer det andra fabrikatet endast gör en besparing på 29 procent. Med hjälp av den här lathunden kan Victoriahems förvaltare enkelt se skillnaden och vikten av att inte bara titta på inköpspriset utan även ta med framtida underhåll i kalkylen, säger Alexander Lindblom.

Skräddarsytt belysningssortiment från Cardi

Utöver lathunden har Elektroskandia även tagit fram en produktkatalog för Victoriahem, med ett skräddarsytt belysningssortiment, bestående av ett 20-tal Cardi-armaturer för allt från trapphus, loftgångar och entréer till tvättstugor, garage samt stolpar och pollare.

Snabb leverans

- Vi har här i Jordbro cirka 2000 hyresrätter varav jag ansvarar för hälften. Här är underhållet eftersatt i många fastigheter och på flera platser upplevs utomhusmiljön som otrygg av de boende. För att identifiera dessa otrygga platser genomförde vi en rundvandring tillsammans med bland annat polis och politiker. Det framkom att de platser som upplevdes som otrygga oftast var dåligt belysta. I området fanns det främst gamla kvicksilverarmaturer, som var smutsiga, gav dåligt med ljus och dessutom drog mycket energi, säger Linda Maklin en av förvaltarna och fortsätter: - Jag kontaktade därför Alexander Lindblom på Elektroskandia för att gå igenom förutsättningarna och få förslag på armatur. Vi tittade tillsammans i den produktkatalog Elektroskandia tagit fram till oss och kom fram till att stolparmaturen Tersus med 4000K skulle bli den bästa lösningen. Jag beställde därför 57 stycken Tersus-armaturer. Alexander ringde tillbaka samma dag med leveransbesked och vi fick sen leveransen inom 24 timmar. Väldigt imponerande! Tersus-armaturerna monterades i vintras i två bostadsområden och vi är mycket nöjda med resultatet. En av fördelarna nu är att ett bredare område lyses upp utan att vi behöver ha fler armaturer. Vi har nu fler områden där vi ska inventera utomhusbelysningen och vi kommer även gå igenom allmänna utrymmen inomhus, som källare, trapphus etc. där belysningen också behöver uppgraderas.

Mål att höja belysningstandarden

”Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Elektroskandia som också är ett partnerskap där vi tillsammans tar fram de rätta lösningarna. Det gäller nu även att de som leverantör är proaktiv lokalt gentemot våra förvaltare. Med de underlag i form av lathund med jämförelsekalkyl och produktkatalog för Victoriahem finns alla förutsättningar att höja belysningsstandarden i samtliga våra bostadsområden samtidigt som det blir kostnadseffektivt”, avslutar Therese Westh.