Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Riksbyggen Brf Vita Höja har på senare år vidtagit flera åtgärder för att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter. Ett lyckat drag blev att byta ut de gamla belysningsarmaturerna till modern LED-belysning från Cardi. 

Vita Höja är en bostadsrättsförening, belägen i Höja stadsdel i Malmö. Föreningen består av sex niovåningshus med totalt 324 lägenheter samt affärslokaler.

- Vi är måna om såväl föreningens ekonomi som miljön och arbetar därför för att på olika sätt kunna energieffektivisera fastigheterna. Vi har bland annat sett över vårt värmesystem och bytt ut ventiler och justerat värmen och för framtiden undersöker vi möjligheterna att installera solcellspaneler och eventuellt frånluftsvärmepumpar. När det gällde belysningen så var det hög tid att göra något, dels var armaturerna gamla och gav allt sämre ljus dels drog de onödigt mycket energi. Folk glömde att släcka efter sig och det stod ofta och lyste i onödan på vindar, i källare och tvättstugor. I garaget var det tänt dygnet runt även om ingen fanns där. Vi insåg därför att det fanns potential till att göra stora energibesparingar, säger Jan Tornheim, ordförande i Brf Vita Höja.

Inventering

Brf Vita Höja förvaltas av Riksbyggen och man vände sig därför dit för att få råd när det gällde val av belysning.

- Föreningen kontaktade mig och ville ha förslag på ny belysning. Jag arbetar på energiavdelningen på Riksbyggen och vi arbetar aktivt för att sänka energiförbrukningen i de fastigheter vi förvaltar. Vi började med att göra en inventering över den befintliga belysningen i föreningen och gjorde en grov energikalkyl. Det visade sig snabbt att de skulle kunna spara mycket elenergi om de bytte till LED-belysning, säger Amir Souresrafil, energiexpert Riksbyggen Södra Skåne.

Inför upphandlingen av den nya belysningen skrev Riksbyggen in två fabrikat och man tar här hänsyn till såväl pris som funktion, kvalitet och design.

- I slutändan är det upp till installatören att välja fabrikat, med beställarens godkännande. Ett av de belysningsfabrikat vi skrivit in var Cardi från Elektroskandia. 

 

Totalt uppåt 600 armaturer

Totalt omfattade projektet uppåt 600 armaturer som skulle bytas ut. Ansvarig på Malmö Ljus & Kraft var ledande montören Björn Anderberg.

- Vi började installera i slutet av september. Först tog vi utemiljön för att sen gå in i husen i trapphus och källare på de sex husen. Det var ett rätt stort jobb och vi hade två till tre man som jobbade heltid med det. Vi hade en container, stående på gården, där vi förvarade armaturerna som levererades vartefter vi avropade dem. Leveranserna från Elektroskandia har fungerat väldigt bra, säger Björn Anderberg och fortsätter:
- Efter att vi monterat ned de gamla armaturerna så plockade vi isär dem och källsorterade med plast för sig och elektronik för sig innan vi skickade dem till återvinningen.

I garage zonindelning och närvarostyrning

Garaget, där det tidigare stod tänt dygnet runt, har man nu bytt ut de gamla armaturerna till Cardi IP44 Vektor, zonindelat och med närvarostyrning med DALI. Det innebär att det tänds upp i den aktuella zonen när någon befinner sig där, går ned i ljusstyrka efter ett tag för att därefter släckas helt. Tack vare detta har man bara i garaget lyckats göra en energibesparing på 82,6 procent vilket innebär 20.525 kr i minskade energikostnader per år för föreningen!

- Installationen gick bra och smidigt och vi har nu klart bättre ljus samtidigt som vi gör en energibesparing. Vi är därför mycket nöjda med slutresultatet, avslutar Jan Tornheim.

Förutom Vektor användes även Tersus och Helios.

”Tack vare detta har man bara i garaget lyckats göra en energibesparing på 82,6 procent vilket innebär 20.525 kr i minskade energikostnader per år för föreningen”