Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Vid elljusspåret i Gamleby blev Motion GC från Cardi det självklara valet.

I Västervik satsar kommunen på att göra iordning elljusspåren och byter bland annat ut belysningen. Målsättningen är att få en ljusare och tryggare miljö samt lägre energiförbrukning.

- Västervik kommun rustar kontinuerligt upp sina elljusspår. De gör bland annat iordning ytorna i spåret och byter ut belysningen. Spåret i Gamleby var 2,5 km och här satt det 105 stycken 125 W kvicksilverarmaturer. Armaturerna gav allt sämre ljusutbyte och dessutom drog de en hel del energi, säger Jimmy Sandberg, belysningsansvarig på Västervik Miljö & Energi.

Bra ljusspridning

Valet på armatur blev Motion GC, som har en optik anpassad bland annat för motionsspår. Den lyser upp i spårets riktning och ger en bra ljusspridning till skillnad mot kvicksilverarmaturer som lämnar stora, svarta partier mellan belysningsstolparna.
I Gamleby drog de befintliga kvicksilverarmaturerna uppåt 150W inklusive drivdon. Med Motion kommer man ner i 30W per armatur. Det innebär stor energibesparing samtidigt som man får minskade drift- och underhållskostnader i och med att man ej behöver byta ljuskällor.
I en del fall har bytet till Motion inneburit att man också kunnat gå ner i säkringsstorlek och därmed kunnat minska kostnaderna för elnätsabonnemang.
Elljusspåret är nu bra upplyst och miljön känns därigenom mycket tryggare, samtidigt kommer de nya armaturerna ge en bättre totalekonomi, säger Jimmy Sandberg, belysningsansvarig på Västervik Miljö & Energi.