Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Ny belysning i skidbacken ger energibesparing på 73% för Luleå kommun

Genom att byta till ny belysning i Måttsundsbacken beräknas Luleå kommun spara drygt 100.000 kronor per år, i minskade energikostnader. Dessutom har man nu klart bättre ljus, som även klarar kraven för alpina tävlingar på högsta nivå.

 

Måttsundsbacken

Måttsundsbacken i Luleå har tre nedfarter, två liftar och en fallhöjd på 125 meter. Anläggningen är mycket populär då den passar hela familjen plus att en av nedfarterna även används av Luleå Alpina Klubb för såväl träning som tävling på elitnivå. De senaste sex åren har Luleå Kommun satsat mycket på att uppdatera anläggningen. Patrick Zetterkvist är avdelningschef för Idrotts- och Friluftsliv på Luleå kommun.
- Vi har investerat rätt mycket då det gäller tillverkningen av konstsnö för backen. Bland annat så har vi bytt ut rörsystemen som transporterar vatten till snökanonerna och vi har nu även grävt en damm till, så vi idag har två dammar att ta vatten från för att kunna tillverka snö. Det här ger oss bättre förutsättningar till att köra flera snökanoner samtidigt. Vi har även bytt pumptryckstegrare för att få högre tryck i snökanonerna uppe på toppen, säger Patrick Zetterkvist och fortsätter:
- Nästa steg i vårt investeringsprojekt för backen gällde belysningen. Då vi har mörkt här uppe i norr en stor del av året, blir det långa brinntider för belysningen och det finns därför stor potential till energibesparingar. Belysningen vi hade i backen bestod av gamla kvicksilverlampor och metallhalogenbelysningar på 400 till 1500W, som lyste allt sämre, de var dessutom ofta i behov av reparation och det var allt svårare att få tag i reservdelar. Både dyrt och ineffektivt, med andra ord.

 

Krav på belysningen

Luleå kommun har valt att satsa centrala pengar i en fond, för att kunna genomföra olika energisparåtgärder. Patrick sökte bidrag ur fonden för modernisering av belysningen i Måttsundsbacken, fick det beviljat och dessutom fick man även en summa bygdemedel från Länsstyrelsen. Tack vare detta kunde man genomföra satsningen på ny belysning.
- Tillsammans med Luleå Alpina Klubb gick vi först igenom vilka krav de och deras verksamheter hade på belysningen. Vi kom fram till att målet var att försöka få 100 lux i största delen av tävlingsbacken samt att det skulle räcka med 30 lux i familjebackarna, säger Patrick.

Platsbesök i Måttsundsbacken

Luleå kommun har serviceavtal med Eitech, när det gäller fritidsanläggningar, skolor, äldreboenden etc.
- Vi fick en förfrågan under hösten -21 från kommunen om att de ville ha förslag på ny belysning i backen. Jag kontaktade därför Conny Wallmark på Cardi Belysning/Elektroskandia och tillsammans med honom gjorde vi ett platsbesök i Måttsundsbacken, där vi tittade på förutsättningarna, kollade stolparnas placeringar och gick igenom kraven, säger Urban Lundberg, projektledare Eitech.

Därefter tog Cardi Belysning fram en ljusberäkning med förslag på strålkastare samt även en energisparkalkyl.
- Det var en stor utmaning för oss att få till belysningskraven som ställdes, då vi inte fick byta till högre stolpar eller utöka antalet som hade behövts för en optimal belysning. Men vi fick till ett bra förslag och slutresultat, säger Conny Wallmark, belysningssäljare Cardi Belysning.
- Enligt vår energisparkalkyl skulle kommunen med vårt förslag göra en energibesparing på hela 73 procent, vilket motsvarar en inbesparing på drygt 100.000 kronor per år.

 

144 stycken strålkastare av fabrikat Cardi

I början av förra året beställde Luleå kommun utförande av projektet av Eitech. Elektroskandia levererade totalt 144 stycken Cardi strålkastare samt 59 stycken Cardi driftdonskåp. Cardi T-550 Sport är en ny strålkastare, utvecklad för användning i skidbackar, och Måttsundsbacken är den första skidbacke som försetts med denna armatur. 46 stycken av denna modell monterades i tävlingsbacken. 87 stycken Cardi T-300, i två utföranden en slår bredare och en slår längre, monterades i familjebackarna och 11 stycken Cardi T-150 monterades för att lysa i liften. Man har bytt ut några stolpar men de flesta är befintliga. Driftdonskåp är nya, placerade i botten av stolparna, för enklare service och man har även förlagt en hel del nytt kablage. Installation och montering gjordes i somras och i september var det hela klart.

Stor utmaning

- Den största utmaningen med projektet var att ta sig upp i stolparna på ett säkert sätt, speciellt i tävlingsbacken där det är ganska brant. För att gräva och komma upp i stolparna samt även ta oss fram i terrängen hade vi hyrt in en traktor av modell Huddig från en gräventreprenör i Luleå, säger Urban Lundberg och fortsätter:
- Slutresultatet blev riktigt bra. Vi är också nöjda med samarbetet med Cardi Belysning/Elektroskandia, de är bra på belysning och har de rätta produkterna. De hjälpte också till i projektet med komma ut på plats och därefter ge förslag och projektera belysningen samt att de även supportade oss då det gällde hur vi skulle rikta strålkastarna för bästa effekt.

- Det hela har fungerat perfekt och det är ett enormt lyft med den nya belysningen. Sen är vi också glada över att vi kan spara såväl pengar som miljö genom att ha genomfört detta, avslutar Patrick Zetterkvist.