Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Om projektet

Sedan flera år tillbaka arbetar Försvarsmakten med att stärka närvaron på strategiskt viktiga Gotland. Ett led i detta är etableringen av Gotlands regemente, som har till uppgift att bland annat utveckla försvaret på Gotland samt stärka totalförsvaret tillsammans med de civila försvarsmyndigheterna. Den skjutbana som tillhörde det gamla regementet ägs inte längre av staten och Fortifikationsverket, som äger och förvaltar landets försvarsfastigheter, fick därför i uppdrag att låta bygga en ny skjutbana med värmestuga och målbod i Tofta söder om Visby.

- Skanska har totalentreprenaden, bygger och gör markarbeten och av dem fick vi projektet att ansvara för allt elarbete, från projektering till färdigställd anläggning. Det omfattande bland annat kraft, kanalisation och belysning, dels på själva skjutbanan men även intilliggande målbod och värmestuga, säger Dick Engqvist, Gettab.

Ökad närvaro

Försvarsmakten ökar sin närvaro på Gotland allt mer och som en del i denna expansion har man låtit bygga en ny skjutbana för Gotlands regemente. Gotlands El & Teleteknik AB (Gettab), som ansvarat för allt elarbete, valde Elektroskandia till helhetsleverantör av belysning samt övrigt elmateriel.

Strålkastare monterade på trästolpar

På skjutbanan var kraven bland annat att belysning av mål samt skjutvallar på 100, 200 och 300 meter utförs med stolpmonterade LED-strålkastare. Medelbelysningsstyrka på skjutvall och på mål fick ej understiga 100 lux med en jämnhet om minst 0,2 inom hela skjutvallens yta. Belysning av skjutvallar samt mål skulle utföras så att bländning inte kan uppstå under skjutning. En viktig aspekt var att belysningsstolparna skulle vara av trä, detta för att förhindra risk för rikoschetter vid skjutning.

Alos strålkastare

Strålkastarna som valdes var Alos 1000 smal och Alos 1000 asymmetrisk från vårt eget sortiment Cardi. De här strålkastarna är riktigt starka, på nästan 1000w och ger 120 000 lumen. Totalt blev det 14 stycken Alos som monterades två och två i stolparna.

Fler Cardi-armaturer till andra delar av skjutbanan

Dessutom levererade vi även andra belysningsarmaturer från Cardi, bland annat Fakta till värmestugan, Fabo i väderskyddet och Doris på fasaden, säger Emma Lindblom.