Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


När nya Torpa kretsloppspark i Vänersborg skulle byggas ville man hitta en bra och kostnadseffektiv utomhusbelysning för det 28 000 kvadratmeter stora området. Elektroskandia projekterade och levererade en komplett lösning med armaturer från Cardi.

När Torpa kretsloppspark invigdes ersatte den en tidigare återvinningsstation. Anledningen till att återvinningscentralen flyttade var för att få större utrymme och en bättre trafiksituation. På Torpa är det bättre logistik och lättare att lämna avfallet i de 30 containerplatserna. Det som skiljer från tidigare är också att man nu kommer kunna ta emot fler saker och materiel samt att stort fokus läggs på återbruk.

Helhetslösning

Hillevi Jacobsen, belysningssäljare på Elektroskandia var i kontakt med Vattenfall Services och fick uppdraget att ta fram ett förslag.

- Det gällde utomhusbelysning på stolpar och på byggnader. En utmaning var att hitta den bästa kombinationen och få så bra resultat som möjligt. Då det var ett stort område med belysning vid in- och utfart samt 30 containrar att belysa så gällde det också att tänka kostnadseffektivt, säger Hillevi Jacobsen.

Elektroskandia återkom med en helhetslösning bestående av förslag på armaturer samt ljusberäkningar. Förutom olika typer av armaturer från Cardi offererade man även stolpar, fundament och övrig materiel till projektet. Förslaget godkändes av Vänersborgs kommun och installationen kunde ske som planerat. Återvinningsdelen startade redan i mars förra året och i juni var hela anläggningen klar.

- Vi är mycket nöjda med belysningen och slutresultatet på Torpa kretsloppspark, säger Lars Jensen.