Ride System-serien

Ride Systemet från Molto Luce är ett av de minsta på marknaden med en profil på 35x35mm.

Drivdonet är integrerat i den minimala profilen vilket bidrar till den perfekta ljusfördelningen. 

Kombinera långa längder med 90°- och 180°-profiler, enbart fantastin sätter gränser.

Läs mer om våra systemarmaturer här.