Flow System-serien

Flow System är framtagen med design, funktion och enkel installation som ledord och passar perfekt för kontor, skolor eller andra typer av offentliga miljöer. Flow system kan monteras i många olika kombinationer, dikt tak, infällt, pendlat eller på vägg. Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn eller använd som singel-armatur.

Flow System finns i följande varianter;

Flow System direkt 

Används vid pendel, dikt tak eller väggmontage. 

Direkt ljusfördelning (D). Välj mellan olika bländskydd;
 • Mikroprismatiskt bländskydd (MP)
 • Mikroprismatiskt lamellbländskydd för extra avbländning
 • Opalt bländskydd
 • Asymmetrisk lins, för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla   

Flow System direkt/indirekt 

Används vid pendel eller väggmontage.

Direkt/indirekt ljusfördelning (D/I). Välj mellan olika bländskydd;

 • Mikroprismatiskt bländskydd (MP)
 • Mikroprismatiskt lamellbländskydd för extra avbländning
 • Opalt bländskydd
 • Asymmetrisk lins, för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla 

 

Flow System infälld

Monteras infälld i infälld i undertak med synlig T-profil eller fast undertak.

Direkt ljusfördelning (D).  Välj mellan olika bländskydd;

 • Mikroprismatiskt bländskydd (MP)
 • Mikroprismatiskt lamellbländskydd för extra avbländning
 • Opalt bländskydd
 • Asymmetrisk lins, för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla 


Läs mer om Flow system