Doris-serien

Doris är en serie robusta välavbländade väggarmaturer som passar utmärkt för entreér och fasader. Armaturen finns i ett flertal olika varianter.

Doris HO

Har ett högre ljusflöde för att kunna monteras på högre höjder. Rekommenderad montagehöjd 3-7 m.

Doris LO

Har ett lägre ljusflöde för att kunna monteras på lägre höjder.

Doris HO

Har ett högre ljusflöde för att kunna monteras på högre höjder. Rekommenderad montagehöjd 3-7 m.

Doris med nr-skylt

Tillverkas på beställning, har plats för 1-4 tecken.