KOPPL SATS 5-LED 25MM2

E7779579

Kopplingssatser består av tre/fyra kopplingsplintar 4x25mm2 helt ingjutna i polyeten. + Kopplingsplint 5x25mm2 för flexibel jordanslutning monterad med RK 10 mm2 med påpressad kabelsko för M6-skruv. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medföljer. Kopplingssatser CU/AL.