Parkering

På parkeringsplatser finns det både stillastående bilar samt människor och bilar i rörelse. För att människor ska känna sig trygga till och från bilen samt att fordonstrafikanterna ska kunna se och upptäcka fotgängare och andra fordon i tid krävs en god och jämn belysning. En bra belysning bidrar även till att motverka kriminalitet. Stolphöjden ska anpassas efter platsens karakteristik.

Nyheter

Visar 0 av 0 Ö - A Sortera på:

Inga produkter matchar dina sökkriterier