Gata och väg

Gatubelysningens huvudsakliga uppgift är att skapa en trygg och säker miljö för trafikanter. Varje gata är unik och måste därför projekteras. Hastighet, trafiktäthet, bländning och närvaron av oskyddade trafikanter påverkar ljusbehovet. Det är även viktigt att ta hänsyn till in- och utfarter, gångvägar och övergångsställen. En längsstrålande armatur är lämplig längs gator för att minimera spilljus.
I Vägverkets skrift VGU finns riktlinjer och rekommenderade ljusnivåer.

Nyheter

Gata och väg

Visar 0 av 0

Inga produkter matchar dina sökkriterier