Tunable White/ Human Centric Lighting

Tunable White är en funktion i armaturer som ger möjligheten att kunna anpassa och ändra belysningens färgtemperatur och ljusflöde till olika arbetsmiljöer för att skapa välbefinnande, trivsel och prestationsförmåga. Speciellt under den mörka årstiden kan det ge effekt att ändra belysningens färgtemperatur under dagen så att man till exempel har ett vitare ljus som piggar upp i början av dagen, för att på eftermiddagen övergå i ett varmare ljus med lägre intensitet.

Det ger även förutsättningar för ”Human Centric Lighting”, en belysning där färgtemperatur och ljusflöde är centralt orienterad till människan och människans naturliga behov av ljus under dygnet.

Läs mer»

Nyheter