Sport

Olika sporter har olika krav på belysning, en sporthall används ofta för olika aktiviteter, belysningen ska då alltid vara utformad för den mest krävande tillämpningen. En bra belysning handlar inte bara om att åstadkomma rätt belysningsnivå, belysningen måste även ge rätt visuell prestanda. Ljusets jämnhet både horisontellt och vertikalt påverkar hur människor uppfattar avstånd och står i direkt relation till deras förmåga att agera effektivt.

Europastandarden SS-EN 12193:2018 definierar kraven för belysning i sportanläggningar för olika idrotter. Standarden är indelad i tre klasser där man kan hitta ljusnivåer för skolidrott, träning och tävlingar på olika nivåer.

I Sverige utgår man ofta från Måttboken som ges ut av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Den ställer bland annat högre krav på vertikala belysningsnivåer än SS-EN 12193:2018. I Måttboken finns även information om områden utanför själva sportområdet t ex omklädningsrum och publikområden.

Dessutom används idrottsförbundens egna rekommendationer avseende byggnation och ljus beroende typ av idrott.