Ny belysning i Västerviks ishall

Efter att ha fått dispens i två säsonger för att belysningen ishallen var för svag måste problemet åtgärdas. Lösningen blev att installera Cardi-armaturen Fabo.

När Västerviks Ishockeyklubb gick upp i Hockeyallsvenskan för ett par år sedan ökade kraven inte bara på prestationerna på isen utan också på klubbens ishall. En sak som behövde åtgärdas var belysningen, som var för svag.
- Medelbelysningen i ishallen låg på 800 lux medan kraven för spel i Hockeyallsvenskan ligger på minst 1100 lux.
Den befintliga belysningen bestod av 170 st lysrörsarmaturer, 2x80W, med närvarosensor och DALI-styrning. Belysningens effekt var på 27kW och medelbelysningen låg på 800 lux.

Som grund för vilka krav som gäller i olika idrottsmiljöer går man efter ”Måttboken”, som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting. Måttboken är ett stöd för kommuner, arkitekter, konsulter och idrottsföreningar när nya idrottsmiljöer ska byggas eller då man ska renovera och bygga om gamla fastigheter.

Totalt installerades 285 st LED Fabo XXL DALI i ishallen och 9 st på läktaren.

I samband med armaturbytet installerades även ett nytt DALI-system, där man programmerat in olika belysningsscenarier för match, träning och allmänhetens åkning.
- Med de nya armaturerna har medelbelysningen höjts i hallen från 800 till 1200 lux, samtidigt som man sparat 7 kW. Man har fått klart bättre ljus och det är även en mycket energieffektiv lösning.