Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Fastighet i Malmö genomgår förvandling till framtidens kontor

I höst kommer den omfattande ombyggnationen av kontorshuset på Kungsgatan 6 i centrala Malmö vara klart. Från 80-tals standard förvandlas det till supermodernt, med högsta kvalitet i allt från installationer till ytskikt och belysning. Elservice i Trelleborg utför alla installationer och Elektroskandia levererar belysning samt elmateriel.

Fastigheten på Kungsgatan 6 i Malmö ägs av Svenska Hus, ett av Sveriges större privatägda fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler i regionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Totalt har företaget cirka 160 fastigheter. Daniel Evertsson är ansvarig för fastighetsutveckling i Syd på Svenska Hus.
- Kungsgatan 6, eller K6 som vi benämner projektet, är i princip en nyproduktion i en gammal huskropp. Vi har låtit riva ut allt det gamla i lokalerna och bygger nu upp det till modern standard för att svara mot kraven för framtidens kontor. Fastigheten är på cirka 12 000 kvadratmeter fördelat på 7 våningsplan. Tanken är att det här ska bli ett kontorshus med det lilla extra för såväl stora som mindre företag. I samarbete med coworking-aktören Helio kan vi kunna erbjuda alla hyresgäster olika typer av service i fastigheten, som till exempel gym, lunchcafé, podcaststudio, receptionstjänst och konferensmöjligheter. Vår vision är att skapa en mötesplats för arbete som gör arbetslivet lite bekvämare, säger Daniel Evertsson.

Samverkansentreprenad

2019 påbörjades projektet och under hösten 2023 skall det vara klart. MVB Bygg är totalentreprenör och det drivs som ett samverkansprojekt där Elservice i Trelleborg ansvarar för all installation i fastigheten.
- Det är allt från nytt ställverk i källaren till installation av el, kraft, belysning, passagesystem, brandlarm med mera. Vi har även projekterat allt tillsammans med beställaren, säger Martin Johansson, projektchef Elservice i Trelleborg AB.

 

Ett projekt som växt

I bottenvåningen inryms bland annat coworkingutrymme, café och konferenslokaler, på första våningen är det studios/kontorshotell och i resten av fastigheten blir det kontorsytor för såväl mindre som större företag.
- Det här är ett projekt som växt för vår del. Från början fick vi i uppdrag att renovera en våning till en hyresgäst och sedan har det växt vartefter nya hyresgäster skulle flytta in. Så det har blivit ett stort projekt som pågått under lång tid. Som tur är har vi på företaget bra kapacitet och möjligheter till bemanning. I perioder har vi haft som mest åtta montörer på plats samtidigt. Jag vill passa på att framhålla vår ledande montör Kent Nordenskiöld samt de övriga grabbar från oss som möjliggjort det hela, säger Martin Johansson och fortsätter:

- Jag tog på ett tidigt stadie kontakt med Elektroskandia för att gå igenom den materiel som skulle behövas till projektet. Vi brukar anlita dem då jag har mycket bra personlig kontakt med framför allt deras tekniska innesäljare Jerker Bengtsson. I ett sådant här stort projekt som växt så har det också ofta krävts snabba besked och att kunna leverera i tid. Något som Elektroskandia är bra på.

Linjära armaturer

Förutom all elmateriel till projektet var en viktig post även belysningen.
- Vi diskuterade olika lösningar och satte tidigt en projektstandard för belysningen i lokalerna. Det byggde på att till stor del använda linjära armaturer kompletterat med runda, kommenterar Daniel Evertsson.

På Cardi, Elektroskandia ansvarade ljusdesignern Jeanette Johnsson, för att välja armaturer och ta fram ljusberäkningar.
- Jag fick förfrågan från elkonsulten Tepek som samarbetar med Elservice i Trelleborg. Till att börja med fick jag ritningar och en rambeskrivning att utgå ifrån och gjorde därefter ett första val av armaturer samt belysningsberäkningar. Tepek gjorde sen en första armaturförteckning. Men det var då ej klart med exakt hur rummen skulle vara utformade så det blev för mig att göra nya belysningsberäkningar och dessutom ta fram CAD-ritning på över belysningen. Totalt gällde det sex utav våningsplanen och gällde allt från kontorsmiljöer och konferensrum till matsalar m.m. Det var ett omfattande projekt och det blev några vändor fram och tillbaka innan all belysning beslutades, säger Jeanette Johnsson.

Tog fram en standard för belysningen

- Vi tog fram en standard för belysning i korridorer, kontorsrum, mötesrum etc. för ett plan först. Därefter kund vi utgå från det och sen göra anpassningar på de olika våningsplanen enligt respektive hyresgästs krav. Samarbetet med Cardi/Elektroskandia har fungerat bra, den materiel vi beställt har kommit i tid och det har varit ett bra stöd att få hjälp med alla belysningsberäkningar, säger Martin Johansson.

- Det har blivit ett bra resultat att använda linjära armaturer i kontorslandskapen och i korridorerna och vi är nöjda med belysningen, kommenterar Daniel Evertsson.

Cardi, Elektroskandia har levererat belysning till alla kontorsutrymmen i fastigheten.
- Det är ganska stora mängder armaturer framför allt från våra varumärken Cardi och Molto Luce. Bland de största posterna antalsmässigt märks cirka 700 st Plato från Cardi i mötesrum och konferensrum, 300 st Luni från Cardi i mindre utrymmen. I öppna kontorslandskap och i korridorstråk har de främst använt de linjära armaturerna FX 65 från ES-Ljus (400 meter) och Log 50 från Molto Luce (250 meter). Det har blivit en riktigt fin belysningsanläggning och jag vill passa på att framhålla vår ljusdesigner Jeanette Johnsson, som gjort ett jättejobb. Det här är ett roligt och utmanande projekt där det goda samarbetet mellan alla inblandade gett med bra resultatet, avslutar Jerker Bengtsson.