produkter ikon Created with Sketch. Produkter
NYHETER
Tjänster
Referensprojekt
Nybrogatan 18
Nybrogatan 18

OM PROJEKTET

Nybrogatan 18 är ett projekt som var i stort behov av renovering. Ny belysning, färgsättning samt nya materialval var det som behövdes för att skapa en ny trivsel i lokalerna. Detta uppdrag fick Jeanette Karsten, som även fotograferat före-bilderna som ni ser nedan.

Projektet: Nybrogatan 18
Företag: Stockholm Forum (ägare av fastigheten)
Arkitekt SAR/MSA: Jeanette Karsten, ARKDEKO AB (Arkitektur, Design och Konst)
Fotograf: Frida Hermansson


BILDER FÖRE RENOVERINGEN


BILDER EFTER RENOVERINGEN

Om projektet 

Nybrogatan 18 


"I dessa lokaler har föreningen suttit sedan huset byggdes på 30-talet, så lokalerna var i stort behov av en renovering, eftersom de renoverats senast på 80-talet. Lokalen ovan har varit en McDonalds och sen dess bytt hyresgäst frekvent – vilket har lett till ett flertal renovering i den delen av byggnaden. Näst på tur blev därför husets källare, där fastighetens ägare, Stockholm Forum, håller till. Här har verksamheten tillsammans med sina flera hundra medlemmar en teater, ett bibliotek, ett konferensrum, en utställningslokal och ett biljardrum".

Renoverades senast på 80-talet

"Uppgiften från styrelsen var att skapa en trevlig, inbjudande, funktionell och ljusmässigt attraherande lokal. Detta gjordes med hjälp av ny belysning, färgsättning, delvis ny möblering samt nytt undertak i alla lokaler. En återblick av historien tack vare en egenscreenad utsmyckning som man möts av i entrén skapades och planlösningen över lokalerna ritades om. Detta skapade en helt ny atmosfär, efter en tidigare tråkig, oinredd lokal som saknade känsla".

Renoverades senast på 80-talet

"Uppgiften från styrelsen var att skapa en trevlig, inbjudande, funktionell och ljusmässigt attraherande lokal. Detta gjordes med hjälp av ny belysning, färgsättning, delvis ny möblering samt nytt undertak i alla lokaler. En återblick av historien tack vare en egenscreenad utsmyckning som man möts av i entrén skapades och planlösningen över lokalerna ritades om. Detta skapade en helt ny atmosfär, efter en tidigare tråkig, oinredd lokal som saknade känsla".

Ljusdesign


"Den nya belysningen blev en blandning mellan riktade spotlights på skenor, lampetter, ledlister samt infällda ljusplattor. Tack vare den otroligt fina ljussättningen skapades både en trivsel och en ny slags mysfaktor som tidigare inte existerat. Den nya belysningen, färgsättningen samt materialvalen blev ett fantastiskt resultat, som alla inblandade parter var mycket nöjda över".

/ Jeanette Karsten, Arkitekt SAR/MSA


PRODUKTER Aries

Infälld LED-armatur som ger mycket god avbländning.2 GO

En spotlight med den senaste tekniken för maximal effektivitet och kvalitet. 


 


ALLA BILDER

slider-image-https://cardi.testavendre.se/image/2912/Nybrogatan18_low-6.jpg
slider-image-https://cardi.testavendre.se/image/2701/ARIES_infalld_Nybrogatan_38_4_Lit_by_Cardi.jpg
slider-image-https://cardi.testavendre.se/image/2699/ARIES_infalld_Nybrogatan_38_2_Lit_by_Cardi.jpg
slider-image-https://cardi.testavendre.se/image/2911/Nybrogatan18_low-20.jpg
slider-image-https://cardi.testavendre.se/image/2702/ARIES_infalld_Nybrogatan_38_Lit_by_Cardi.jpg
slider-image-https://cardi.testavendre.se/image/2914/Nybrogatan18_low-12.jpg