produkter ikon Created with Sketch. Produkter
NYHETER
Tjänster
Referensprojekt

Vårt miljöarbete

Cardi Belysningsspecialisten är ett belysningsföretag med försäljning och service av belysning samt ljusdesign inkl projektering och planering av belysningsanläggningar.

Miljö för oss är att alltid verka för miljöinnovation och erbjuda smarta och energieffektiva lösningar till våra kunder.

Dessutom ska vi verka för att själva vara effektiva i vår egen verksamhet. 

FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI:

Påverka våra kunder så långt det går att välja energieffektiva armaturer och lösningar

• Påverka våra logistikpartner att minska miljöpåverkan från transporter och successivt minska vår egen miljöpåverkan från våra resor

• Engagera och kompetensutveckla vår personal i miljöfrågor • Driva ett aktivt miljöarbete i hela företaget och ständigt sträva efter förbättringar och att förebygga miljöpåverkan

• Uppfylla bindande krav som ställs på oss