produkter ikon Created with Sketch. Produkter
NYHETER
Tjänster
Referensprojekt
LIT

Vårt kvalitetsarbete

Cardi belysningsspecialisten AB är ett belysningsföretag med försäljning och service av belysning, samt ljusdesign - projektering och planering av belysningsanläggningar.

Kvalitet för oss är att alltid leverera rätt produkter, rätt lösningar, vid rätt tidpunkt och till rätt plats.

För att uppnå detta ska vi:

Skapa goda, personliga och långsiktiga relationer med kunder så att de återkommer med nya spännande uppdrag.
Skapa goda, personliga och långsiktiga relationer med våra leverantörer.
Undersöka och uppfylla våra intressenters krav och behov.
Följa upp och dra lärdom av projekt.
Driva ett aktivt kvalitetsarbete i hela företaget och ständigt sträva efter förbättringar.

Kvalitet

Cardi är ISO-certifierade enligt 9001.