produkter ikon Created with Sketch. Produkter
NYHETER
Tjänster
Referensprojekt

KÖPVILLKOR


Cardi följer leveransbestämmelser enligt ALEM09 med följande tillägg:

REKLAMATION

Det åligger kunden att snarast undersöka levererad vara. Om brist eller fel föreligger skall kunden omedelbart, dock senast inom 8 dagar underrätta Cardi. Detta gäller inte transportskada (se transportskada). Retur av levererad vara får inte ske utan Cardis medgivande. Blir varan ändå returnerad, sker detta helt på kundens egen risk. Cardi tar följaktligen inget ansvar för sådan vara.

Varor som expedierats felaktigt eller skadats genom bristfällig förpackning, bytes eller krediteras. Alla varor som returneras skall vara väl förpackade och ligga i oskadad originalförpackning. Efter godkännande av Cardi kan felaktigt inköpta varor returneras om det sker inom 14 dagar efter fakturadatum. Köparen krediteras då fakturerat belopp med ett avdrag på minst 20%, dock alltid som lägst 295kr.

Cardi återköper endast standardprodukter/lagervaror i oskadad originalförpackning. Ej lagerförda produkter återköpes ej.

TRANSPORTSKADA
Anmäl omedelbart skada till transportören när varorna hämtas eller lämnas. Skadeanmälan lämnas i förekommande fall till transportören. Emballage och frakthandlingar måste sparas för eventuell granskning av transportskada.

MILJÖAVGIFTER
I samtliga priser ingår miljöavgifter.

FRAKTKOSTNAD:
Fraktfritt: order överstigande 3000kr netto. (Gäller t.o.m 31/12 2020)
Frakt- och logistikavgift: vid order understigande 3000kr tillkommer en avgift på 295kr i frakt- och logistikavgift. (Gäller t.o.m 31/12 2020)

Från och med 1/1 2021 kommer vi ta ut ett fraktkostnadsbidrag: 295kr/order.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL:
Försålda och levererade varor förblir Cardis egendom till dess att full likvid erhålls.

RESTORDER:
Expedieras till grundfakturans pris, frakt- och betalningsvillkor.

BETALNINGSVILLKOR:
30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 18% per år.

PRISÄNDRINGAR:
Cardi reserverar sig för prisändringar utom vår kontroll, t.ex. valutaförändringar.

MODELLÄNDRINGAR:
Rätt till ändring av konstruktion, dimension och beteckning förbehålles säljaren utan föregående avisering.

FORCE MAJEURE:
Om säljaren, genom dennes eller dess leverantör uppkomna arbetsinställelse såsom strejk eller lockout, eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill säljaren ej varit vållande, förhindras fullgöra leveranser enligt åtagande, berättigar detta icke köparen till skadestånd.

LADDA NER 
Leveransbestämmelser ALEM09